Genetik

Genetik se zabývá dědičností, geny a proměnlivostí organismů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • studuje rostliny a živé organismy na různých úrovních (molekulární, chromozomální, buněčné a populační)
 • provádí experimenty a jeho poznatky jsou pak využívány hlavně v medicínské, farmaceutické a veterinární oblasti
 • pracuje hlavně v laboratořích rostlinné, živočišné a lidské genetiky
 • uplatní se také na jiných medicínských a farmaceutických pracovištích
 • může pracovat ve výzkumu pro potřeby resortů vnitra a obrany

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • tvůrčí přístup
 • písemné vyjadřování
 • prezentační dovednosti
 • kritický pohled
 • objevování a orientace v informacích