Generální ředitel

Generální ředitel řídí celou organizaci, vytváří a implementuje strategii směřující ke stanoveným cílům.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vyhodnocuje finanční a další analýzy týkající se činnosti firmy
 • schvaluje finanční rozpočty a rozhoduje v marketingové, obchodní i výrobní politice firmy
 • řídí, kontroluje a koordinuje výsledky práce vrcholového managementu
 • připravuje strategii a byznys plán, které následně schvaluje vlastník firmy
 • zásadním způsobem ovlivňuje a rozvíjí firemní kulturu
 • uzavírá nebo schvaluje strategické aliance a partnerství s jinými společnostmi

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • strategické myšlení
 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium