Fyzioterapeut

Fyzioterapeut provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového aparátu člověka.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • pracuje v léčebně-preventivních zařízeních, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ústavech
 • provádí vyšetření nutná pro následnou léčebnou rehabilitaci
 • připravuje krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán
 • aplikuje léčebnou tělesnou výchovu a metody kinezioterapie
 • hodnotí celkový efekt terapie

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • komunikační dovednosti
 • schopnost empatie
 • umění naslouchat
 • kritický pohled