Fyzik

Fyzik zkoumá různé formy energie a jejich přeměny.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zabývá se podstatou i takových jevů, jako je gravitace, elektromagnetismus, jaderná energie
  • spolupracuje s inženýry a řeší konkrétní problémy, které se objevují v praxi
  • navrhuje technická řešení
  • vylučuje špatné výrobní postupy
  • pracuje především v laboratořích, na výzkumných a vývojových pracovištích

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • logické myšlení
  • argumentační schopnosti
  • týmová práce
  • kritický pohled