Fotograf

Fotograf zhotovuje snímky v oblasti reprodukční a technické fotografie, fotografie architektury a krajiny a fotografie specializované pro různé technické a vědecké účely.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • připravuje fotografické digitální nebo analogové přístroje, nástroje a pomůcky
 • pořizuje snímky
 • upravuje digitální obraz a připravuje ho k dalšímu zpracování
 • zpracovává obraz na počítači a digitálním minilabu
 • připravuje obraz pro zhotovení fotografií nebo tisk
 • provádí konečné zhotovení obrazu

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • kreativita
 • samostatnost
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • schopnost empatie
 • aktivní přístup
 • schopnost inovovat
 • schopnost přicházet s nápady
 • schopnost realizovat nápady
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu