Finanční účetní

Finanční účetní se stará o věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření podniku.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • spolupracuje na sestavování účetních uzávěrek
  • sestavuje účetní výkazy, kontroluje a účtuje faktury
  • oceňuje majetek a kapitál podniku
  • odepisuje dlouhodobá aktiva
  • vytváří rezervy a opravné položky
  • provádí účetní operace v organizaci
  • řeší daňové povinnosti

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • samostatnost
  • aktivní přístup