Finanční ředitel

Finanční ředitel má zodpovědnost za zabezpečení ekonomické a finanční stability a trvalého růstu zisku společnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • má komplexní odpovědnost za oblast financí společnosti a oblast risk management
 • zodpovídá za strategické řízení financí, má aktivní podíl na definici obchodní strategie
 • vytváří roční plány a rozpočty
 • hodnotí rizikovost jednotlivých projektů
 • odpovídá za rozpočty, reporting a controlling

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium