Finanční kontrolor

Finanční kontrolor má na starost měsíční uzávěrky, reportování, vytváření ekonomických rozborů a analýz.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • kontroluje dodržování interních předpisů společnosti v provozní i finanční oblasti
 • připravuje ekonomická data pro interní použití společnosti
 • podílí se i na plánování a tvorbě rozpočtu
 • poskytuje metodickou pomoc při provádění složitých finančních operací
 • hodnotí efektivnost a návratnost investic
 • vyhodnocuje vývoj na kapitálových trzích
 • sleduje a hodnotí finanční vývoj organizace

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • logické myšlení
 • pečlivost
 • samostatnost
 • prezentační dovednosti
 • koncepční přístup