Filozof

Filozof je člověk, který uvažuje v abstraktní rovině. Nahlíží na svět s takovým nadhledem, aby svým pohledem dokázal obsáhnout co největší celek.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zabývá se vztahem vnímání a života
 • pracuje s pojmy a s lidským vědomím
 • své poznatky publikuje
 • může přednášet filozofii na vysokých školách

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • logické myšlení
 • tvůrčí přístup
 • argumentační schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • umění naslouchat
 • kritický pohled