Filolog

Filolog zkoumá a analyzuje jazyk a literaturu tímto jazykem psanou, a to vše v historickém a kulturním kontextu.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • věnuje se kritickému rozboru literárních děl
  • zaměřuje se na studium struktury a vývoje konkrétního jazyka nebo skupiny jazyků
  • sleduje původ a vývoj slov a jejich syntaxi pomocí analýzy porovnáváním původních jazyků se skupinou stávajících jazyků

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • samostatnost
  • písemné vyjadřování
  • prezentační dovednosti
  • kritický pohled