F & B manager

F & B manager zabezpečuje správné fungování všech služeb ve svém oddělení zaměřeném na jídlo a nápoje.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • má excelentní povědomí o nabízených službách
  • dohlíží na správný výběr dodavatelů surovin a jejich správné zpracování
  • zajišťuje dodržování hygieny na pracovišti, a to včetně zpracování odpadu

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • samostatnost
  • komunikační dovednosti
  • řešení konfliktů
  • vyjednávací schopnosti
  • organizační schopnosti
  • schopnost motivovat druhé