Exekutor

Exekutor vykonává exekuce, jimiž je pověřen soudem na návrh oprávněného účastníka exekučního řízení.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vydává exekuční příkazy
 • poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností
 • sepisuje exekutorské zápisy a listiny, v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením může přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci
 • provádí nucený výkon exekučních titulů (exekuční činnost)

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • pečlivost
 • samostatnost
 • argumentační schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • aktivní přístup
 • objevování a orientace v informacích