Energetik

Energetik má na starosti zásobování různých objektů potřebnými dodávkami energie – elektřinou, plynem, vodou a párou.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • sleduje a dbá na hospodárné využívání energie v objektech
 • kontroluje, aby byla dodávka energií kvalitní
 • prohlíží jednotlivá energetická zařízení
 • plánuje, řídí nebo zajišťuje jejich údržbu
 • pravidelně sleduje náklady na jednotlivé energie
 • vytváří případná opatření, která by vedla ke snížení spotřeby energie

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • koncepční přístup
 • organizační schopnosti
 • schopnost inovovat