Elektroinženýr

Elektroinženýr zajišťuje optimalizaci elektronického zařízení výroby, technické práce při návrhu a realizaci produktů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zodpovídá za technickou stránku a funkčnost instalovaných elektroinstalací
 • stará se o bezproblémový chod výrobních strojů (po stránce elektro)
 • kontroluje správné nastavení strojů, zajišťuje opravy a celkovou údržbu
 • při přípravě a realizaci samotných projektů spolupracuje s dodavateli

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • uspokojení zákaznických potřeb
 • vyjednávací schopnosti
 • koncepční přístup
 • organizační schopnosti