Ekonom

Ekonom zpracovává finanční plány a rozpočty společnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zajišťuje odborné činnosti z oblasti účetnictví, odměňování, rozpočtování a financování
 • dohlíží na správné vedení účetnictví v celém rozsahu
 • dohlíží na finanční toky ve společnosti
 • koordinuje ekonomický úsek a jeho efektivní chod
 • dohlíží na řízení nákladů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • logické myšlení
 • pečlivost
 • koncepční přístup
 • objevování a orientace v informacích
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení