Ekolog

Ekolog samostatně a kompetentně metodicky řídí plnění všech povinností vyplývajících z právních a interních předpisů organizace.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • koordinuje činnosti v oblasti ochrany životního prostředí
  • dohlíží na efektivnost využívání zdrojů
  • podílí se také na tvorbě strategie a politiky organizace s důrazem na ekologickou stránku
  • spolupracuje s kontrolními orgány pro životní prostředí

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • samostatnost
  • komunikační dovednosti
  • řešení konfliktů
  • kritický pohled
  • organizační schopnosti