Editor

Editor zodpovídá za obsah, formu a celkovou podobu svěřené části internetového portálu, novin nebo jiných tiskovin či TV, rozhlasových a digitálních médií.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • v rámci své práce vyhledává a posuzuje témata k redakčnímu zpracování
 • spoluzodpovídá za objektivní a vyvážený přístup k událostem
 • ověřuje si zdroje svých informací
 • je povinen dodržovat principy novinářské etiky

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • kreativita
 • logické myšlení
 • pečlivost
 • tvůrčí přístup
 • argumentační schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • kritický pohled
 • objevování a orientace v informacích