Direct marketing

Specialista na direct marketing připravuje a realizuje marketingové kampaně.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • připravuje a realizuje kampaně přímé komunikace s klienty a zákazníky
 • podílí se na zviditelnění služeb společnosti
 • aktivně se podílí na tvorbě obsahu pro informační kanály
 • spolupracuje s externími dodavateli nebo agenturami
 • analyzuje data získaná pomocí průzkumů
 • využívá nástroje pro přímou komunikaci se zákazníkem (telefon, email, televize)
 • vyhodnocuje directmarketingové kampaně

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • kreativita
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • uspokojení zákaznických potřeb
 • aktivní přístup