Developer

Developer zajišťuje projektování, financování, inženýrskou činnost a výstavbu komerčních a rezidenčních nemovitostí.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • prostřednictvím nasmlouvaných stavebních firem realizuje celý projekt
 • poskytuje poradenské služby
 • zajišťuje prodej nemovitostí
 • dohlíží na realizaci staveb z pozice investora

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • vyjednávací schopnosti
 • koncepční přístup
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních