Designer

Designer zajišťuje tvorbu návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • sleduje výtvarné trendy
 • spolupracuje při realizaci návrhů v etapě vývoje a výroby
 • zajišťuje využití nových a efektivních materiálů
 • kontroluje dodržování technologických postupů
 • spolupracuje při stanovení technických podmínek výroby
 • komunikuje se zákazníkem
 • vede příslušnou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • kreativita
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • koncepční přístup
 • schopnost inovovat
 • schopnost přicházet s nápady
 • schopnost realizovat nápady
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení