Chirurg

Chirurg je lékař, který léčí různá onemocnění nebo zranění operativně manuálním nebo instrumentálním ošetřením.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • diagnostikuje konkrétní postižení
  • stanovuje operativní postup, provádí operace (chirurgický zákrok)
  • pravidelně pečuje o pacienta po operaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • zvládání zátěžových situací
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích