Chemický inženýr

Chemický inženýr provádí a zabezpečuje rozbor a analýzu materiálů, surovin a výrobků.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zabývá se koncepcí, metodami jakosti a řízením jakosti chemické výroby
  • zabezpečuje rozsáhlé analýzy, formuluje prognózy vývoje pro potřeby chemické výroby
  • provádí metodickou pomoc a poradenskou činnost pro zajištění jakosti výroby
  • součástí pracovní náplně může být i vedení týmu lidí
  • ke své činnosti pořizuje příslušnou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • týmová práce
  • organizační schopnosti
  • zpracování nápadu do záměru či konceptu