Copywriter

Copywriter se zabývá tvorbou poutavých reklamních textů převážně pro propagační a marketingové účely firem.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • s grafikem posuzuje a vytváří reklamní záměry a kreativní koncepce
 • určuje výslednou podobu textového obsahu reklamních sdělení
 • zodpovídá za stylistickou, obsahovou a emotivní stránku
 • sleduje aktuální trendy na reklamním poli, výsledky spotřebitelských výzkumů a další zdroje
 • úzce spolupracuje se zadavatelem od zadání až po výsledné řešení

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • kreativita
 • samostatnost
 • tvůrčí přístup
 • písemné vyjadřování
 • uspokojení zákaznických potřeb
 • aktivní přístup
 • objevování a orientace v informacích