Category manager

Category manager má na starost vybrané oddělení v maloobchodě nebo velkoobchodě.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zodpovídá za výběr a nákup určitého sortimentu do svého obchodního oddělení
 • stará se o plnění hospodářských cílů
 • nastavuje strategii v oblasti nákupu a plánuje
 • na základě analýz rozhoduje o strategických cílech celého oddělení
 • vybírá a hodnotí dodavatele pro nákup potřebného sortimentu
 • dojednává s klíčovými dodavateli obchodní podmínky a vyjednává ceny
 • koordinuje procesy a nastavuje strategii

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • samostatnost
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • vyjednávací schopnosti
 • aktivní přístup
 • organizační schopnosti