Business development manager

Business development manager identifikuje a rozvíjí obchodní příležitosti společnosti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • připravuje obchodní plány, marketingové strategie a následně je také realizuje
 • zůstává v pravidelném kontaktu s dodavateli a existující vztahy dále rozvíjí
 • dokáže odhadnout krátkodobý i dlouhodobý potenciál
 • vymýšlí strategie pro vstup na nové trhy nebo pro propagaci nových výrobků
 • interně spolupracuje s obchodním a nákupním oddělením
 • sleduje průběžné výsledky a plnění plánu vzhledem k situaci na trhu a dokáže zajistit konkurenceschopnost

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • samostatnost
 • tvůrčí přístup
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • týmová práce
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • schopnost motivovat druhé