Biolog

Biolog zkoumá živé organismy.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zkoumá chemické děje v organismech, které probíhají na úrovni atomů a molekul
  • provádí pozorování a sběr dat v terénu
  • analyzuje vzájemné vztahy organismů a vazby na jejich životní prostředí

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • komplexní myšlení
  • pečlivost
  • samostatnost
  • koncepční přístup
  • kritický pohled