Bankovní poradce

Bankovní poradce zajišťuje konzultace a poradenství týkající se bankovních produktů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • spolupracuje s jedním nebo více bankovními ústavy
 • poskytuje své znalosti a dovednosti svým klientům při zajišťování nových bankovních produktů
 • pomáhá při vypracování podkladů pro žádosti a vede evidenci
 • uzavírá s klientem smlouvy o využívání bankovních produktů nebo jejich uzavírání zprostředkovává

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • logické myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • samostatnost
 • tvůrčí přístup
 • argumentační schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • umění naslouchat
 • uspokojení zákaznických potřeb
 • objevování a orientace v informacích