Auditor

Pracovní pozice auditora obnáší ověřování účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • kontroluje dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů
 • zpracovává a projednává kontrolní zprávy
 • provádí prověrky účetních a hospodářských výkazů
 • kontroluje dodržování vnitropodnikových norem a předpisů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • logické myšlení
 • pečlivost
 • samostatnost
 • komunikační dovednosti
 • koncepční přístup
 • kritický pohled
 • objevování a orientace v informacích