Astronom

Astronom se zbývá pozorováním a zkoumáním vesmíru a vesmírných těles.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • během pozorování pořizuje snímky vesmíru
 • měří vesmírné objekty a jevy
 • zpracovává a analyzuje nově získávaná data
 • může také pro veřejnost pořádat odborné přednášky a semináře

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • samostatnost
 • koncepční přístup
 • kritický pohled
 • objevování a orientace v informacích
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení