Asistent soudce

Pracovní náplň asistenta soudce zahrnuje zpracování návrhů písemných právních úkonů, právních rozborů a stanovisek.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • provádí jednotlivé procesní úkony v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo z pověření soudce
  • zpracovává koncepty rozhodnutí a jejich odůvodnění
  • shromažďuje a odborně posuzuje důkazní materiál

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • logické myšlení
  • pečlivost
  • argumentační schopnosti
  • písemné vyjadřování
  • prezentační dovednosti