Asistent klinických studií

Asistent klinických studií má na starosti organizační a administrační podporu monitorů při jednotlivých klinických studiích.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • učí se pracovní postupy a legislativní procesy
  • komunikuje s relevantními institucemi
  • vede příslušnou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • týmová práce
  • aktivní přístup
  • objevování a orientace v informacích
  • organizační schopnosti