Archivář

Archivář provádí archivaci knihovních fondů a sbírek.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vykonává archivní výpůjční službu a další odbornou činnost podle pokynů
 • zpracovává katalog archivovaných materiálů do počítače
 • provádí revize a kontrolu stavu archiválií
 • provádí státní dohled nad spisovou službou
 • vyřazuje písemnosti a vybírá archiválie
 • může vést badatelskou evidenci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • pečlivost
 • samostatnost
 • komunikační dovednosti
 • uspokojení zákaznických potřeb
 • organizační schopnosti