Archeolog

Archeolog provádí archeologické výzkumy a průzkumy.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • provádí přípravné heuristické práce
 • zajišťuje ochranu, záchranu a prezentaci archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení
 • provádí expertizy archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy
 • utváří, odborně vede a zprostředkovává archeologické sbírky

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • pečlivost
 • samostatnost
 • prezentační dovednosti
 • týmová práce
 • koncepční přístup
 • kritický pohled