Agronom

Agronom se stará o realizaci výroby v zemědělských firmách a družstvech.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • stanovuje technologické postupy pěstování rostlin na stanovených plochách
  • řídí a usměrňuje agrotechnické a pracovní postupy v rostlinné výrobě
  • sestavuje osevní plány

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • řešení konfliktů
  • organizační schopnosti
  • schopnost motivovat druhé