Advokátní a notářský koncipient

Advokátní nebo notářský koncipient se výkonem praxe pod dohledem advokáta nebo notáře připravuje na budoucí výkon advokacie nebo výkon funkce notáře.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • pod vedením advokáta zastupuje klienty před soudy a jinými orgány v oblastech práva
 • obhajuje klienty, studuje příslušnou dokumentaci
 • spolupracuje na právních rozborech
 • notářský koncipient provádí vidimace a legalizace v rámci ČR, přijímá úschovy
 • zajišťuje jednotlivé úkony v rámci právních služeb podle pověření notáře
 • provádí přípravné a dílčí úkony notářské činnosti nebo dílčí úkony pro správu majetku

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • logické myšlení
 • komunikační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • zvyšování kvalifikace