Advokát

Advokát zastupuje klienty před soudy a jinými orgány v oblastech práva, obhajuje klienty v trestních věcech.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • poskytuje právní poradenství
 • zpracovává právní rozbory a stanoviska
 • může vykonávat funkci správce konkurzní podstaty či insolvenčního správce
 • může být insolvenčním správcem

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • logické myšlení
 • pečlivost
 • komunikační dovednosti
 • asertivita
 • vyjednávací schopnosti
 • aktivní přístup
 • snaha zdokonalovat se
 • zvyšování kvalifikace