Našli jsme 246 nabídek

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Aktualizováno včera
47 000 ‍–‍ 50 000 Kč Možnost občasné práce z domova
  • Národní galerie v Praze
  • Praha – Holešovice

Personalista (1452)

Aktualizováno včera
Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Praha – Chodov

Firemní právník

Přidáno včera
Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Městská realitní agentura, s.r.o.
  • Havířov – Město

Pracovník digitalizace

Přidáno včera
27 250 ‍–‍ 40 120 Kč Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Národní technická knihovna
  • Praha – Dejvice

Specialista veřejných zakázek

Aktualizováno včera
40 000 ‍–‍ 45 000 Kč Možnost občasné práce z domova
  • Dopravní podnik Ostrava a.s.
  • Ostrava – Moravská Ostrava
atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.