A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) potřebuje obsadit jednu pozici