Inspirujte se zvyky úspěšných

zvyk 1:

Neustále objevují

Vědí, že jen neustálé objevování nového je učí a posouvá kupředu. Věčná touha něco zlepšovat je jejich motorem. Cítí, že když se spokojí s tím, co je, ustrnou.

zvyk 2:

Posouvají ostatní

Vědí, že tu jsou i pro ostatní a že právě díky nim mohou dosahovat svých cílů. Dokážou rozpoznat, koho je třeba pevně řídit, koho jen vést, koho pouze podporovat a komu dát úplnou volnost. Umí z každého dostat to nejlepší. Svými činy a chováním jsou vzory, které ostatní přirozeně následují.

zvyk 3:

Slaví úspěchy

Zatnutá pěst, oslavné zařvání či vítězný rituál nakopávají k další práci a úspěchům. Nejen je, ale i ostatní. Úspěšní totiž přitahují. Slaví často, ale krátce. V nejlepším umí přestat a už se soustředí na další metu.

zvyk 4:

Nelitují špatných rozhodnutí

Nehrají si na „kdyby” a „co kdyby”. Vědí, že v podmínkách a s informacemi, které měli, učinili nejlepší možné rozhodnutí. Pokud se časem ukáže jako chybné, uznají to, nezhroutí se, poučí se, reagují a především hledí vpřed.

zvyk 5:

Vědí, kdy prohrát

Neprahnou po vítězství v každé jednotlivé „bitvě”. Neplýtvají časem ani energií v nepodstatných šarvátkách. Vědí totiž, že vítězství v důležitých jednáních a sporech pak dosáhnou snáz.

zvyk 6:

Obklopují se lepšími

Nebojí se mít kolem sebe lepší lidi, než jsou oni sami. Touží mít kolegy, kteří je v některých schopnostech převyšují. Vědí, že čím lepší mají tým, tím lepších výsledků dosáhnou.

zvyk 7:

Konají jako válečníci

Nebojí se riskovat, ale zcela zbytečným rizikům se vyhýbají. Hledí za horizont, rizika vyhlížejí. Neváhají kvůli nim upravit strategii a pokud je to nutné, klidně z věci vycouvají. Nejsou totiž hrdinové, jsou válečníci.

zvyk 8:

Věří, že dokážou cokoliv

Pochybnosti, ironické úsměšky druhých nebo dílčí neúspěchy je ani v nejmenším nezastaví. Věří svým schopnostem a nechybí jim odhodlání dovést vše do úspěšného konce.