Project Engineer/Manager with Focus on 3D CAD

Společnost

EM Polar k.s.

Plat

60 000 ‍–‍ 80 000 CZK

Do 2 týdnů dostanete odpověď

Do 2 týdnů dostanete odpověď

O této společnosti díky našim systémům víme, že od ní nejméně 80 % kandidátů dostane odpověď velmi rychle, tj. do 2 týdnů.
Odpovědět Odpovědět Připomeň mi Připomeň mi

Uloženou nabídku najdete v menu Uložené nabídky vpravo nahoře.

Poslat nabídku na e-mail

Kam vám můžeme nabídku Project Engineer/Manager with Focus on 3D CAD u EM Polar k.s. poslat?

Zadejte správný formát e-mailu

Za účelem zaslání pracovní nabídky budou provozovatel portálu Jobs.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit méněZobrazit více, Podmínky Jobs.cz

Potvrzením odeslání poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem zaslání pracovní nabídky na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Pracovní nabídka

About Us:
EM POLAR, a rapidly growing customizing manufacturer of pressure equipment in Blatná, is urgently seeking individuals with varying levels of experience to join our dynamic team. With a team of 100 employees, we are committed to fostering a diverse and inclusive work environment based on merit and potential.

Job Description:
We are actively seeking passionate individuals, whether junior or senior, with a genuine interest in engineering and a focus on 3D CAD.
As a Project Engineer at EM POLAR, you will play a pivotal role in our dynamic team, contributing to the creation of detailed manufacturing drawings for entirely new projects. This is a unique opportunity where precision is paramount, and you'll be involved in projects starting from ground zero.

Responsibilities:
Collaborate with the engineering team to understand project requirements.
Utilize 3D CAD tools, with a focus on Autodesk Inventor software, to create manufacturing drawings.
Take the lead in projects from inception, ensuring precision and accuracy.
Communicate effectively with clients to gather project specifications and provide updates on progress.
Work closely with cross-functional teams to integrate feedback and make necessary adjustments.
Contribute to the development of innovative solutions for custom pressure equipment.

Requirements:
High school diploma or university degree in a relevant field.
Genuine passion for engineering and a keen interest in 3D CAD tools, with preference given to those with experience in Autodesk Inventor.
Intrinsic motivation to learn and contribute to projects.
Strong communication and teamwork skills, with the ability to effectively communicate with clients.Local engagement and understanding of community needs.
Key Emphasis: Precision is Essential!
This role demands a meticulous approach, as precision is paramount in creating accurate manufacturing drawings for our custom pressure equipment. Candidates should be detail-oriented and committed to delivering work with zero tolerance for errors.

We Offer:
Competitive Compensation: A locally attractive salary that aligns with industry standards.
Opportunities for Growth: Clear paths for career development and advancement for both junior and senior candidates.
Internal Training: Comprehensive training and mentorship programs to enhance your skills and contribute to your professional growth.
Inclusive Environment: Join a friendly working environment and a great team of professionals dedicated to collaboration and success.

Benefits:
Health insurance coverage.
Retirement savings plans with employer contributions.
Flexible work hours to support work-life balance.
Employee assistance programs for personal and professional well-being.
Company-sponsored events and team-building activities.
Company-sponsored lunch in on-site canteen.

How to Apply:
If you are ready to contribute your experience and skills, or if you are enthusiastic about growing in your engineering career, and meet the requirements, please expedite your application by sending your resume and a brief cover letter via this advert.

At EM POLAR, we welcome candidates of all experience levels. We believe in compensating our team with a locally attractive salary, recognizing that motivation extends beyond financial incentives. We value individuals who are driven by a genuine passion for their work and a desire to contribute to our community.

Benefits

Company catering

Educational courses, training

Meal tickets / catering allowance

Holidays 5 weeks

Sick days

Occasional work from home

Education allowance

Soft loans to employees

Refreshments on workplace

Cell phone

Contribution holiday

Bonuses

Transport allowance

Flexible start/end of working hours

Contributions to the pension / life insurance

Above-standard medical care

Discount on company products / services

Allowance for work clothes

Foreign business trips

Opportunity to work up hours

Corporate events

Dedicated time for innovations

Corporate/personal coach

Self-organization of the job

Dog-friendly office

Informace o pozici

Společnost

EM Polar k.s.

Required education

Secondary education or professional training with a school-leaving exam

Required languages

German (Intermediate) or English (Intermediate)

Listed in

Mechanical engineering , Design engineer, Project Manager, Designer, Mechanical engineer, Technical director, Mechanical engineer

Employment form

Full-time work

Contract duration

Permanent

Employment contract

employment contract

Employer type

Employer

Info

Also suitable for graduates.

Odpovědět Odpovědět Připomeň mi Připomeň mi

Uloženou nabídku najdete v menu Uložené nabídky vpravo nahoře.

Poslat nabídku na e-mail

Kam vám můžeme nabídku Project Engineer/Manager with Focus on 3D CAD u EM Polar k.s. poslat?

Zadejte správný formát e-mailu

Za účelem zaslání pracovní nabídky budou provozovatel portálu Jobs.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit méněZobrazit více, Podmínky Jobs.cz

Potvrzením odeslání poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem zaslání pracovní nabídky na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontaktní údaje

+383 380 108

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.