Vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu

Společnost

Město Jindřichův Hradec

Plat

50 000 ‍–‍ 60 000 Kč

Odpovědět Odpovědět Připomeň mi Připomeň mi

Uloženou nabídku najdete v menu Uložené nabídky vpravo nahoře.

Poslat nabídku na e-mail

Kam vám můžeme nabídku Vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu u Město Jindřichův Hradec poslat?

Zadejte správný formát e-mailu

Za účelem zaslání pracovní nabídky budou provozovatel portálu Jobs.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit méněZobrazit více, Podmínky Jobs.cz

Potvrzením odeslání poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem zaslání pracovní nabídky na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Pracovní nabídka

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání, př. úplné středoškolské či vyšší odborné za předpokladu odpovídající praxe, zaměření oboru studia na oblast kultury, umění, cestovního ruchu či obdobného zaměření výhodou, - bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů bez záznamů, osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1999 Sb.), zdravotní způsobilost, - prokazatelná praxe alespoň 3 roky, všeobecný rozhled, kreativní myšlení a znalost aktuálních trendů,
- zkušenosti s realizací kulturních akcí, projektů v oblasti cestovního ruchu, dramaturgií, strategickým plánováním či marketingu vítány,
- vedení pracovního týmu (manažerské kompetence) rovněž kvitovány, - znalost příslušné legislativy a schopnost její aplikace v praxi výhodou,
- komunikativní znalost anglického jazyka bude nezbytná, německý či jiný cizí jazyk bonusem, - komunikační, organizační a řídící schopnosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi (schopnost mediace a vedení dialogu), ochota nést velkou míru zodpovědnosti, kvalifikované a včasné plnění úkolů,
- počítačové / digitální dovednosti, řidičské oprávnění sk. B, - schopnost a ochota dále se vzdělávat a pracovat na sobě

Informace o pracovním místě:
- náplní práce bude vedení nově zřízeného odboru kultury a cestovního ruchu, kde prvním úkolem bude příprava koncepčních dokumentů rozvoje kultury a cestovního ruchu v Jindřichově Hradci a jeho okolí s důrazem na nastavení spolupráce a komunikace s jednotlivými aktéry, příprava projektů a akcí pro následující roky, to vše s přímou účastí na tvorbě nového organizačního zajištění kultury a cestovního ruchu v rámci města / MěÚ Jindřichův Hradec,
- pracovní poměr na dobu neurčitou,
- místem výkonu práce je územní obvod města Jindřichův Hradec,
- platové zařazení - 11. platová třída (osobní příplatek dle dosahovaných pracovních výsledků, odměny),
- stabilní zaměstnání, zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování a na penzijní pojištění, flexi pass, sick days a další), možnost profesního růstu (vzdělávání v oboru)
- předpokládaný datum nástupu od 1. ledna 2024.


Předpoklady k podání přihlášky do výběrového řízení:
Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, který je svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý, ovládá úřední jazyk a splňuje výše uvedené předpoklady pro dané pracovní místo vedoucího úředníka.


Obsah, přílohy, způsob a termín podání přihlášky:
Přihláška musí obsahovat, na jaké pracovní místo zájemce přihlášku podává, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo dokladu totožnosti, datum a podpis zájemce.


K přihlášce se připojí:
- strukturovaný životopis obsahující dosavadní praxi, odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných správních činností,
- motivační dopis,
- koncept (shrnutí hlavních tezí / myšlenek) na téma „Jindřichův Hradec dnes a zítra z pohledu kultury a cestovního ruchu“ (silné a slabé stránky, potenciál rozvoje…) v rozsahu max. 3 normostran
- kopie osvědčení podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a čestné prohlášení podle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkce některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky, v platném znění (případně potvrzení nebo prohlášení o podání žádosti o „lustrační osvědčení“ s dodatečným předložením),
- kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání (dokumenty, kde je požadována úředně ověřená kopie se dokládají před nástupem do funkce).


Přihlášky se podávají na podatelně MěÚ nebo zasílají na adresu:
Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
Jindřichův Hradec
PSČ 377 01

Přihlášky na předepsaném tiskopise (viz příloha) je nutné podat v zalepené obálce označené „Neotvírat – VŘ – pracovní místo – OKC – vedoucí“ nejpozději do pondělí 16. října 2023 do 10.00 hod.

Benefity

Vzdělávací kurzy, školení

Rozjezd zcela nového projektu

Stravenky/příspěvek na stravování

Dovolená 5 týdnů

Zdravotní volno/sickdays

Možnost občasné práce z domova

Příspěvek na sport/kulturu/volný čas

Mobilní telefon

Možnost si napracovat hodiny

Firemní akce

Bonusy/prémie

Individuální rozpočet na osobnostní růst

Flexibilní začátek/konec pracovní doby

Notebook

Příspěvek na penzijní/životní připojištění

Informace o pozici

Společnost

Město Jindřichův Hradec

Požadované vzdělání

Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Požadované jazyky

Čeština (Výborná) nebo Němčina (Základní) nebo Angličtina (Základní)

Zařazeno

IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, Státní a veřejná správa, Kultura, umění a tvůrčí práce , Project Manager, Vedoucí odboru/oddělení,

Typ pracovního poměru

Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru

Na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu

pracovní smlouva

Zadavatel

Zaměstnavatel

Info

Praxe a stáže.

Odpovědět Odpovědět Připomeň mi Připomeň mi

Uloženou nabídku najdete v menu Uložené nabídky vpravo nahoře.

Poslat nabídku na e-mail

Kam vám můžeme nabídku Vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu u Město Jindřichův Hradec poslat?

Zadejte správný formát e-mailu

Za účelem zaslání pracovní nabídky budou provozovatel portálu Jobs.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit méněZobrazit více, Podmínky Jobs.cz

Potvrzením odeslání poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem zaslání pracovní nabídky na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontaktní údaje

384 351 105

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.