Ministerstvo dopravy

Ministerský rady v Oddělení implementace práva Evropské unie

Služební místo: ministerský rady (10514.13304) v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy

Platová třída: 13

 Obor služby: 22 - Legislativa a právní činnost

Požadované vzdělání: magisterský studijní program Právo a právní věda v oboru Právo

Požadovaná znalost cizího jazyka: znalost anglického nebo německého nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni

 Doba: na dobu neurčitou

 Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

 Místo výkonu: Praha

 Předpokládaný nástup: 1. července 2023

 Přihlášky do: 9. června 2023

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 9. 6. 2023, tj. v této lhůtě

  • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
  • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
  • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta(a)mdcr.cz, nebo
  • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky n75aau3.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Výběrové řízení č. j. MD-17283/2023-010“.Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.


Práce spočívá ve tvoření nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie; zajišťování implementace předpisů Evropské unie v působnosti Ministerstva dopravy do právního řádu České republiky účastí na tvorbě a projednávání návrhů zákonů a návrhů nařízení vlády a podporou věcných útvarů při tvorbě a projednávání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů vyhlášek; atd.


Více informací o pozicích a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo dopravy
Adresa
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Pokročilá) nebo Němčina (Pokročilá) nebo Francouzština (Pokročilá)
Plat
Plat: 30 780 – 45 420 Kč / měsíc
Zařazeno: Administrativa, Administrativní pracovník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Ministerstvo dopravy, Barbora Fiedlerová
607 764 655
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.