Máte zkušenosti v oblasti mezinárodních arbitráží a zahraničních investic?
Pak hledáme právě Vás!

· Místo výkonu služby v centru Prahy

· Služební poměr na dobu neurčitou (14. platová třída)

· Termín pro podávání přihlášek do 26. května 2023

· Předpokládaný termín nástupu je červenec až srpen 2023

Čím se zabývá samostatné oddělení?

Samostatné oddělení Ministerstva financí Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic má na starosti především agendu zastupování státu ve sporech s investory před mezinárodními investičními tribunály, sjednávání mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic a jednání o problematice mezinárodních investic a sporů v rámci mezinárodních organizací.

Co bude Vaše práce?

Odborník na této pozici posuzuje oznámení o existenci sporu podaných zahraničními subjekty podle dohod o podpoře a ochraně investic. Ve spolupráci s externí advokátní kanceláří budete připravovat podání předkládaných Českou republikou v arbitrážních řízeních podle dohod
o podpoře a ochraně investic. Budete se účastnit ústních jednáních mezinárodních investičních tribunálů ve sporech, ve kterých budete aktivně spolupracovat.

Co Vám můžeme nabídnout?

. 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna a až 5 dní studijního volna ročně

· Možnost práce z domova 4 dny v měsíci a pružnou služební dobu

· Čerpání individuálních příspěvků z FKSP a víceúčelová karta MultiSport

· Možnost umístění dítěte v dětské skupině

· Platový tarif až 51 530 Kč dle započitatelné praxe[1]

· Možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál

Co je na pozici potřeba?

Vynikající manažerské, komunikační a organizační dovednosti

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s odborným zaměřením vzdělání v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Znalost cizího jazyka – anglického, německého, nebo francouzského odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni)[2]

Způsobilost mít přístup k utajovaným informacím ve stupni utajení Vyhrazené[3]

Trestní bezúhonnost


[1] V závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
[3] Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (dále jen „oznámení“) vydává zaměstnanci zaměstnavatel, žadatel se tedy nemůže prokázat oznámením, které mu bylo vydáno jinou organizací. Oznámení se vydává až po přijetí do služebního poměru. Předpokladem pro vydání oznámení je svéprávnost – dokládá se prohlášením fyzické osoby o svéprávnosti, plnoletost a bezúhonnost, která se prokazuje čistým výpisem z evidence Rejstříku trestů (§ 6 odst. 2 zák. č. 412/2005 Sb.). Pokud se jedná o cizince, ten prokazuje podmínku bezúhonnosti i obdobným dokladem státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší 3 měsíců od jejich vydání.


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo financí
Adresa
Letenská 525/15, Praha – Malá Strana
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá), Němčina (Středně pokročilá), Francouzština (Středně pokročilá)
Plat
Plat: 34 840 – 51 530 Kč / měsíc
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Firemní školka, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Ministerstvo financí, Simona Švecová
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.