Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Československé armády 23, 160 52 Praha 6

zastoupená tajemníkem Úřadu městské části

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

REFERENT AGEND SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Co Vám můžeme nabídnout:

Platové zařazení: Platový tarif v 11. platové třídě je stanoven ve výši od 25 280 do 37 170 Kč, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 37 170 Kč.

 • pružné rozvržení pracovní doby
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • e-stravenky v hodnotě 100 Kč/den plně hrazené zaměstnavatelem
 • příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění
 • další zaměstnanecké výhody, vzdělávání pro podporu profesního rozvoje
 • příjemné pracovní prostředí v blízkosti stanice Hradčanská/Dejvická (metro A).

Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském/magisterském studijním programu v oboru právo
 • Orientaci v obecných právních předpisech, znalost zejména: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu; vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • schopnost samostatné i týmové práce
 • znalost práce na PC (MS Office, zejména Excel)

a uvítáme

orientaci v projektové dokumentaci.

Očekáváme zajišťování:

 • komplexní právní přípravy významných investičních akcí a záměrů MČ
 • tvorbu kontribučních a benefitních smluv a smluv týkajících se nemovitostí a účast na jednáních s investory
 • právní přípravu vybraných rozvojových a investičních záměrů MČ Praha 6 (stavební pořízení nemovitých věcí nebo jejich technické zhodnocení); podíl na tvorbě zadávací dokumentace, příprava smluv, kontrola jejich plnění
 • zpracování materiálů do orgánů MČ, nebo jejich výborů a komisí.

Bližší informace poskytne: Mgr. Lukáš Kos, MBA, vedoucí Odboru významných investic

Telefon: 220 189 600

NEODPOVÍDEJTE prosím PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE NA TÉTO STRÁNCE; reakce/životopisy zaslané přes odpovědní formulář NEBUDOU DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZAŘAZENY.

Úplné znění Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (včetně formuláře přihlášky) je zveřejněno na webových stránkách www.praha6.cz v rubrice Volná pracovní místa. Na našich kariérních stránkách e-zamestnani.cz se o nás můžete dozvědět ještě více, a když Vás zaujmeme, zavolejte na tel. 220 189 600.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29.05.2023 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 601/23, Praha 6.

Na obálku prosím uveďte:

NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - smluvní vztahy


Informace o pozici

Společnost
Městská část Praha 6
Adresa
Čs. armády 601/23, Praha – Bubeneč
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na dopravu, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník, Úředník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.