xitee je dynamická společnost, kde jsme schopni zastřešit všechny Vaše potřeby v oblasti IT poradenství, vývoje SW a provozu informačních technologií.
Naši zákazníci jsou převážně z německy mluvících zemí a stavíme pro ně řešení od nuly - od prvotního nápadu až po podporu a údržbu po spuštění. Náš talentovaný a zkušený tým inženýrů se zaměřuje na optimalizaci celkové efektivity a usnadnění práce našich klientů prostřednictvím nasazení smysluplných technologií, aby se mohli více soustředit na to, na čem skutečně záleží.

Vzhledem k rozmanitosti projektů a služeb nabízíme skvělou příležitost ke kariérnímu růstu a získání zodpovědnosti. Naše hodnoty jsou založeny na balance freedom & responsibility – máme flexibilní pracovní dobu a neomezený home office. Je jen na tobě, zda budeš chtít pracovat z domu, dojíždět do našich špičkově vybavených kanceláří v centru Prahy nebo Brna, anebo si zvolit svou vlastní vyhovující kombinaci.

Nejsme korporát, máme velmi osobní přístup, a nabízíme spoustu benefitů a příjemné pracovní prostředí. Vycházíme vstříc, důvěřujeme, motivujeme.

Senior Java Developer with German language

xitee? Co děláme?

Naše zákazníky máme primárně ve třech hlavních sektorech.

Ve Finance&Energy působíme ve vývoji pro přední finanční evropské burzy. Finance sektor je oblast, na které jsme začínali a již víc jak 15 let v ní působíme, máme proto bohaté zkušenosti a můžeme si dovolit jít do větších a zajímavějších projektů. Aktuálně například vyvíjíme zbrusu nový tradingový systém na zelené louce, který má pokročilou technologickou architekturu a zpracovává desetitisíce událostí za vteřinu.

V oblasti Health spolupracujeme s předními německými společnostmi z oblasti zdravotního pojištění. Aktuálně pro jednu z předních německých zdravotních pojišťoven vyvíjíme systém pro správu konta pojištěnce v microservice architektuře. Dále například vyvíjíme systém pro organizaci asistenčních služeb pro hendikepované pojištěnce v celém Německu. Žhavým trendem v této oblasti jsou také digitální pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, například námi vyvíjená aplikace pro Apple watch, založená na využívání zdravotních dat z hodinek, která umožní kardiologům sledovat EKG jejich pacientů.

Třetím sektorem je Digital Business. Držíme krok, a otevřeli jsme další příležitosti v této rostoucí oblasti, a to ve vývoji cloudového řešení. Aktuálním příkladem je postavení platformy pro financování developerských projektů, bežící na Microsoft cloud services (Azure).

Senior Java Developer with German language

Jako Java Developer budeš mít příležitost zasahovat do všech fází projektu – od nastavení požadavků, poskytování odhadů vývoje, navrhování a implementace softwaru.

Na projektech můžeš očekávat:

Back-end

 • Java 11, Spring/SpringBoot, Hibernate, JUnit
 • C# a .NET Framework (.NET core, UWP)
 • REST, GraphQL, RabbitMQ, Kafka
 • MS Azure, AWS, Docker

Front-end

 • JavaScript (Angular, React), HTML5, CSS3

Databáze

 • MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL
 • MongoDB, ElasticSearch

Nástroje, které použiváme: JIRA, Confluence, Bitbucket, GIT, SonarQube, Jenkins/Bamboo

Metodologie, které použiváme: Kanban, Scrum

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk B1/B2 a výše (komunikace s klientem a týmem)
 • Německý jazyk – úroveň B2 a výše (komunikace s klientem v NJ)

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • Hybridní způsob práce z domova a kanceláře, práce z domova odkudkoliv v ČR
 • Různorodou práci a mezinárodní projekty
 • Možnost ročního bonusu
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Seberealizaci a možnost kariérního růstu
 • Moderní kanceláře v centru Prahy (Burzovní palác na Nám. Republiky) a moderní kanceláře v centru Brna (CTP Park Vlněná Clubco blízko hlavního nádraží a Vaňkovky)
 • Pohodový a přátelský kolektiv – žádné korporátní prostředí
 • A spoustu dalších výhod (jazykové kurzy, přístup do Pluralsight, home office, sick days, lítačka,…)

Pokud tě popis pozice zaujal, neváhej se nám ozvat!

----------------

xitee? What are we doing?

Our customers are primarily from three main sectors. 

At Finance&Energy, we are active in development for the leading European financial exchanges. The finance sector is an area we started in and have been in for over 15 years, so we have rich experience and can afford to go into bigger and more complex projects. For example, we are currently developing a brand new greenfield trading system that has an advanced technology architecture and processes tens of thousands of events per second.

In Health, we are working with leading German health insurance companies. We are currently developing a system for managing the insured's account in a microservice architecture for one of the leading German health insurance companies. For example, we are also developing a system for the organization of assistance services for handicapped insureds throughout Germany. Another hot trend in this area is digital aids paid for by health insurance, for example, the Apple watch app we are developing, based on the use of health data from the watch, which allows cardiologists to monitor the ECG of their patients.

The third sector is Digital Business. We are keeping up, and have opened up further opportunities in this growing area, in the development of cloud-based solutions. A current example is building a platform for financing development projects, running on Microsoft cloud services (Azure).

Senior Java Developer with German language

As a Java Developer you will have the opportunity to be involved in all phases of the project - from setting requirements, providing development estimates, designing and implementing the software.

On projects you can expect:

Back-end

 • Java 11, Spring/SpringBoot, Hibernate, JUnit
 • C# and .NET Framework (.NET core, UWP)
 • REST, GraphQL, RabbitMQ, Kafka
 • MS Azure, AWS, Docker

Front-end

 • JavaScript (Angular, React), HTML5, CSS3

Databases

 • MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL
 • MongoDB, ElasticSearch

Tools we use: JIRA, Confluence, Bitbucket, GIT, SonarQube, Jenkins/Bamboo

Methodologies we use: Kanban, Scrum

Language skills:

 • English B1/B2 (communication with client and team)
 • German language - level B2 and above (communication with client in German)

WHAT CAN WE OFFER YOU?

 • Hybrid Remote/Office work, work from home from anywhere in the Czech Republic
 • Varied work and international projects
 • Possibility of yearly bonus
 • Flexible working hours
 • Self-realization and career growth opportunities
 • Modern offices in the centre of Prague (Burzovní palác next to shopping centre Kotva in Nám. Republiky) and modern offices in the centre of Brno (CTP Park Vlněná Clubco nearby the main train station and Vaňkovka)
 • Cool and friendly team - no corporate environment
 • And lots of other benefits (language courses, access to Pluralsight, home office, sick days, flight,...)

If you are interested in the job description, don't hesitate to contact us!


Informace o pozici

Společnost
xITee k.s.
Adresa
Rybná 682/14, Praha – Staré Město
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá), Němčina (Pokročilá)
Benefity: Bonusy/prémie, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na dopravu, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Příspěvek na vzdělání, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Firemní akce, Práce převážně z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny, Dovolená více než 5 týdnů, Vlastní organizace náplně práce, Rozjezd zcela nového projektu
Zařazeno: IS/IT: Vývoj aplikací a systémů, Programátor, Java vývojář
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list (IČO)
Zadavatel: Zaměstnavatel