Skupina Horizon Educational je předním světovým poskytovatelem didaktických materiálů pro výuku obnovitelných zdrojů energie. Naše dvě značky Horizon Educational a Heliocentris Academia se snaží pokrýt všechny úrovně vzdělávání, od základních škol až po univerzity. Naše vědecké sady a vzdělávací programy jsou distribuovány prostřednictvím sítě partnerů. Náš tým sídlí mezi Prahou, Berlínem, Los Angeles a Queenslandem.
--------------------------------------------------------
Horizon Educational Group is the world's leading provider of didactic materials for teaching renewable energy. Our two brands Horizon Educational and Heliocentris Academia aim to cover all levels of education, from primary schools to universities. Our science kits and educational programs are distributed through a network of partners. Our team is based between Prague, Berlin, Los Angeles and Queensland.

Kreativec, který zvládne grafiku, natočit i nafotit produkty

For English scroll below

Jsme mladý mezinárodní marketingový tým, který propaguje vzdělávací pomůcky, pořádá eventy pro studenty středních škol a komunikuje se sponzory doslova po celém světě.

Vzdělávací pomůcky v oblasti obnovitelných zdrojů energie zažívají velký boom a my se rychle rozrůstáme po světě. Chceme se pořád posouvat dál a zlepšovat náš marketing. Na všechno ale sami nestačíme.

Proto hledáme parťáka do malého týmu, který nám pomůže s grafikou na sociální sítě, ale i s bannery na eventy a jednou ročně upgraduje katalog. Především ale kreativce, který vymyslí jak natočit vodíkové RC autíčko nebo malou větrnou elektrárnu tak, aby příspěvek na Instagramu zaujal a abychom tak společně s naším copywriterem usnadnili cestu našim prodejcům. A pokud to půjde, aby si sbalil kameru a foťák a zaletěl s námi na závody do Austrálie nebo Ameriky.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

  • Základní znalost Adobe CC bude stačit.
  • Dokážete natočit krátké promo video i celý závod jako reportáž? Super!
  • Dokážete nafotit produktové fotky i reportáž ze závodů? Bezva!
  • Máte základní technickou znalost, takže zvládnete vymyslet jak nejlépe natočit experiment? To se bude hodit!
  • S některými kolegy se domluvíte jen anglicky, ale jsou velmi trpěliví :)

Výhodou bude, pokud budete umět

Pracovat kreativně a samostatně. Samozřejmě vám všichni budeme pořád k ruce. Cokoliv co tvoříme, tvoříme společně. Po technické stránce vám vždycky pomůžeme, neočekáváme, že znáte všechny experimenty s vodíkem. Očekáváme ale nápady. Jak dělat věci lépe a zajímavěji.

Co vám můžeme nabídnout

Brzy se stěhujeme do nových kanceláří, kde bude i "kreativní koutek". To bude vaše království.

Během sezony hodně cestujeme - Německo, Slovensko, Austrálie, Amerika, příští rok i Polsko, Británie, Oceánie, ...

Velmi rychle rosteme. Jsme zdravá firma, kde se nemusíte bát co bude zítra.

Jsme super kolektiv, parťáci, kamarádi kteří tvoří společně.

Nabízíme 25 dní dovolené a 3 sick days.

Práci na IČO nebo smlouvu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

We are a young international marketing team that promotes educational tools, organizes events for high school students and communicates with sponsors literally all over the world.

Educational tools in the renewable energy sector are booming and we are expanding rapidly around the world. We want to keep moving forward and improving our marketing. But we can't do it all ourselves.

That's why we're looking for a new member to join our small team to help us with social media graphics, as well as event banners and once a year catalog upgrades. Above all, we need a creative who can figure out how to make a hydrogen RC car or a small wind power plant. We then create an Instagram post that gets attention. Together with our copywriter, of course, to ease the way for our sales people. And last but not least, to pack your camera and fly with us to a race in Australia or America.

What knowledge and skills should you have

  • A basic knowledge of Adobe CC will suffice.
  • Can you shoot a short promo video and a race? Great!
  • Can you shoot product photos and race coverage? Great!
  • Do you have basic technical knowledge so you can figure out how best to shoot an experiment? That'll come in handy!

It will be an advantage if you can

Work creatively and independently. Of course, we will all be on hand at all times. Whatever we create, we create together. We will always help you with technical stuff, we don't expect you to know all the hydrogen experiments. But we do expect ideas. How to make things better and more interesting.

What we can offer you

We'll soon be moving to new offices, including a "creative corner". That will be your kingdom.

We travel a lot during the season - Germany, Slovakia, Australia, America, next year Poland, Britain, Oceania, ...

We're growing very fast. We are a healthy company where you don't have to worry about what tomorrow will bring.

We are a great team, partners, friends who create together.

We offer 25 days of vacation and 3 sick days.


Informace o pozici

Společnost
Horizon Fuel Cell Europe s.r.o.
Adresa
Národní 416/37, Praha – Staré Město
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Čeština (Středně pokročilá) nebo Angličtina (Středně pokročilá)
Plat
Plat: 30 000 – 40 000 Kč / měsíc
Benefity: Notebook, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sickdays, Zahraniční pracovní cesty
Zařazeno: Kultura, umění a tvůrčí práce, Marketing, Fotograf, Grafik, Kameraman
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list (IČO)
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Horizon Fuel Cell Europe s.r.o., Marketing Team