ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure ERIC) je největší a nejmodernější výzkumná infrastruktura s vysokovýkonnými lasery na světě. Jako mezinárodní uživatelské centrum zaměřené na multidisciplinární vědu poskytuje ELI přístup ke špičkovým laserovým systémům s vysokým výkonem a opakovací frekvencí a umožňuje špičkový výzkum i průlomové technologické inovace. ELI ERIC funguje jako jedna organizace s více pracovišti a dvěma doplňujícími se centry specializovanými na různé oblasti výzkumu s extrémním světlem: ELI Beamlines v Dolních Břežanech (Česká republika) a ELI ALPS v Szegedu (Maďarsko).

Centrum ELI Beamlines provozuje čtyři špičkové femtosekundové laserové systémy s vysokým výkonem dosahující nebývalé intenzity. Provozované laserové systémy zpřístupňují vědeckým uživatelům unikátní femtosekundové zdroje rentgenového záření a urychlených částic pro průkopnický výzkum v oblasti fyzikálních, chemických, materiálových, biologických a lékařských věd, jakož i fyziky hustého plazmatu, teplé husté hmoty a laboratorní astrofyziky. Centrum ELI Beamlines zaměstnává více než 350 výzkumných pracovníků, inženýrů a dalších odborníků z více než 38 zemí.

Laser Operator (124)

The Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC) is the world’s largest and most advanced high-power laser research infrastructure. As an international user facility dedicated to multi-disciplinary science, ELI provides access to world-class high-power, high-repetition-rate laser systems and enables cutting-edge research, as well as breakthrough technological innovations. The ELI ERIC operates as a single multi-site organization with two complementary facilities specialized in different fields of research with extreme light: ELI Beamlines in Dolní Břežany (Czech Republic) and ELI ALPS in Szeged (Hungary).

ELI Beamlines Facility operates four cutting-edge high-power femtosecond laser systems reaching unprecedented intensities. The operational laser systems make unique femtosecond sources of X-rays and accelerated particles available to scientific users for pioneering research in physical, chemical, materials, life and medical sciences as well as physics of dense plasmas, warm dense matter, and laboratory astrophysics. The ELI Beamlines Facility employs over 350 researchers, engineers and other professionals from more than 38 countries.

For supporting daily operation of our PW high-repetition laser system we invite applications for a new group member for a position:

Laser Operator (124)

Job description:

 • daily startup and operation of the L3 HAPLS laser system from the laser control room
 • undertake routine maintenance tasks
 • produce and maintain necessary documentation
 • contribute to hands-on experimental work on prototyping and laser development towards higher energy output
 • contribute to further development of laser controls and Graphical User Interface
 • contribute to development of operation manuals
 • support daily operation of laser development laboratory

Requirements:

 • university degree (Bc. or MA) in area of Physics, Electronics or Engineering, or other degree in Laser physics, Quantum Electronics, Optics or Applied physics
 • practical experience in experimental or operational environment
 • engineering skills
 • good working knowledge of English

We offer:

 • the opportunity to participate in this unique scientific project
 • career growth, professional education
 • competitive and motivating salary
 • flexible working hours
 • nice and friendly working environment
 • meal allowance and canteen
 • support of leisure time activities
 • 5 weeks of holidays and 6 days of personal leave
 • other employee benefits

Applications, containing CV, cover letter, contacts of references, and any other material the candidate considers relevant, should be sent to Mrs. Jana Ženíšková, HR Senior Specialist. Please include the following text in your cover letter, to allow us to process your personal details:

Information on the processing of personal data can be found on https://www.eli-beams.eu/informace-o-zpracovani-vasich-osobnich-udaju-gdpr/. We are an equal opportunity employer.


Informace o pozici

Společnost
Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC)
Address
Za Radnicí 835, Dolní Břežany
Required education: University
Required languages: English (Intermediate)
Listed in: Research and development, Research worker, researcher, Development engineer
Employment form
Employment form: Full-time work
Contract duration
Contract duration: Limited (temporary)
Employment contract
Employment contract: employment contract
Employer type: Employer

Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC), Jana Ženíšková