xitee je dynamická společnost, kde jsme schopni zastřešit všechny Vaše potřeby v oblasti IT poradenství, vývoje SW a provozu informačních technologií.
Naši zákazníci jsou převážně z něměcky mluvicích zemí a stavíme pro ně řešení od nuly - od prvotního nápadu až po podporu a údržbu po spuštění. Náš talentovaný a zkušený tým inženýrů se zaměřuje na optimalizaci celkové efektivity a usnadnění práce našich klientů prostřednictvím nasazení smysluplných technologií, aby se mohli více soustředit na to, na čem skutečně záleží.

Vzhledem k rozmanitosti projektů a služeb nabízíme skvělou příležitost ke kariérnímu růstu a získání zodpovědnosti. Naše hodnoty jsou založeny na balance freedom & responsibility – máme flexibilní pracovní dobu a neomezený home office. Je jen na tobě, zda budeš chtít pracovat z domu, dojíždět do našich špičkově vybavených kanceláří v centru Prahy nebo Brna, anebo si zvolit svou vlastní vyhovující kombinaci.

Nejsme korporát, máme velmi osobní přístup, a nabízíme spoustu benefitů a příjemné pracovní prostředí. Vycházíme vstříc, důvěřujeme, motivujeme.

SW Automation Tester (Tech Lead)

xitee? Co děláme?

Naše zákazníky máme primárně ze třech hlavních sektorů:

Ve Finance&Energy působíme ve vývoji pro přední finanční evropské burzy. Finance sektor je oblast, na které jsme začínali a již víc jak 15 let v ní působíme, máme proto bohaté zkušenosti a můžeme si dovolit jít do větších a zajímavějších projektů. Aktuálně například vyvíjíme zbrusu nový tradingový systém na zelené louce, který má pokročilou technologickou architekturu a zpracovává desetitisíce událostí za vteřinu.

V oblasti Health spolupracujeme s předními německými společnostmi z oblasti zdravotního pojištění. Aktuálně pro jednu z předních německých zdravotních pojišťoven vyvíjíme systém pro správu konta pojištěnce v microservice architektuře. Dále například vyvíjíme systém pro organizaci asistenčních služeb pro hendikepované pojištěnce v celém Německu. Žhavým trendem v této oblasti jsou také digitální pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, například námi vyvíjená aplikace pro Apple watch, založená na využívání zdravotních dat z hodinek, která umožní kardiologům sledovat EKG jejich pacientů.

Třetím sektorem je Digital Business. Držíme krok, a otevřeli jsme další příležitosti v této rostoucí oblasti, a to ve vývoji cloudového řešení. Aktuálním příkladem je postavení platformy pro financování developerských projektů, bežící na Microsoft cloud services (Azure).

SW Automation Tester (Tech Lead)

Jsi ostřílený profík v oblasti automatizovaného testování? Už to nějakou dobu děláš a cítíš, že se o své zkušenosti chceš aktivně dělit s ostatními? Chceš pracovat v týmu, kde na každém členu záleží a můžeš hodně přispět svými znalostmi a mít co říct k fungování projektu? Pokud ti není cizí to, co hledáme v popisu níže, tak bychom rádi viděli tvůj životopis :)

Co budou tvé aktivity?

 • Zavádění automatizovaných testů na projektu
 • Testování webových aplikací (backend, frontend), příp. mobilních aplikací
 • Příprava testovacích dat a scénářů
 • Evidence a reporting odhalených chyb
 • Komunikace s vývojáři a kolegy z projektového týmu
 • Předávání know-how ostatním testerům, poskytování odborných rad

Co bys měl/a umět a mít již za sebou?

 • Alespoň 4 roky praxe s testováním webových aplikací a mobilních aplikací
 • Základní přehled o procesu vývoje softwaru
 • Alespoň 2 roky zkušeností s automatizovanými testy FE a BE
 • Znalost nástrojů jako Selenium nebo Protractor, Postman API...
 • Zkušenost s regresními, performance a stress testy je výhodou
 • Předchozí zkušenost na pozici Tech Lead vítána

Základní znalost:

 1. Jira
 2. Znalost a zkušenost s nějakým test management nástrojem např. JIRA Adaptavist je výhodou
 3. SQL - základní přehled práce s databázemi
 4. Windows, Linux, iOS - uživatelsky
 5. CMD line - základní příkazy
 6. Tomcat
 7. Docker (výhodou)
 8. GIT (výhodou)

Jazyky, které denně využiješ:

 • Aktivní znalost anglického jazyka na úrovni B2 - každodenní použití
 • Němčina velkou výhodou

Jaké další schopnosti hledáme?

 • Dobré komunikační schopnosti pro práci v mezinárodním týmu
 • Schopnost pochopit business logiku komplexní aplikace
 • Proaktivní přístup
 • Samostatnost, analytické uvažování, pečlivost

A co můžeš čekat ty od nás?

 • Hybridní způsob práce z domova a práce z kanceláře
 • Bonusový systém (možnost ročního bonusu)
 • Možnost pracovat s širokou škálou moderních technologií
 • Flexibilitu, jistou míru nezávislosti a práci na mezinárodních projektech
 • Moderní kanceláře na Náměstí Republiky v centru Prahy (Burzovní palác na Nám. Republiky) a moderní kanceláře v centru Brna (CTP Park Vlněná Clubco blízko hlavního nádraží a Vaňkovky)
 • Velmi přátelský kolektiv a spoustu firemních aktivit
 • A mnoho dalších benefitů (jazykové kurzy, Multisport card, Pluralsight online training, sick days, občerstvení v kanceláři…)

Budeme se těšit na tvou odpověď!

_________________

English version

ABOUT XITEE

Our customers are primarily from three main sectors:

At Finance&Energy, we are active in development for the leading European financial exchanges. The finance sector is an area we started in and have been in for over 15 years, so we have rich experience and can afford to go into bigger and more complex projects. For example, we are currently developing a brand new greenfield trading system that has an advanced technology architecture and processes tens of thousands of events per second.

In Health, we are working with leading German health insurance companies. We are currently developing a system for managing the insured's account in a microservice architecture for one of the leading German health insurance companies. For example, we are also developing a system for the organization of assistance services for handicapped insureds throughout Germany. Another hot trend in this area is digital aids paid for by health insurance, for example, the Apple watch app we are developing, based on the use of health data from the watch, which allows cardiologists to monitor the ECG of their patients.

The third sector is Digital Business. We are keeping up, and have opened up further opportunities in this growing area, in the development of cloud-based solutions. A current example is building a platform for financing development projects, running on Microsoft cloud services (Azure).

SW Automation Tester (Tech Lead)

Are you a real professional in an automated testing? Have you been doing it for a while and do you feel like you want to share your expertise as well? Do you want to work in a team where every member matters and you can contribute a lot with your knowledge and have a say in the project? If you're no stranger to what we're looking for in the description below, we'd love to see your resume :)


What will you be doing?

 • Implementation of automated testing on projects
 • Testing web applications (backend, frontend), mobile applications as well
 • Preparation of test data and scenarios
 • Evidence and reporting of discovered bugs
 • Communication with developers and project team members
 • Sharing know-how with other testers, providing a technical guidance

What should you know and have already done?

 • At 4 years of experience testing web applications and mobile applications
 • Basic understanding of the software development process
 • At least 2 years of experience with automated FE and BE testing
 • Knowledge of tools such as Selenium or Protractor, Postman API...
 • Experience with regression, performance and stress testing is an advantage
 • Previous experience as Tech Lead is appreciated

Basic knowledge of:

 • Jira
 • Knowledge and experience with a test management tool e.g. JIRA Adaptavist is an advantage
 • SQL - basic understanding of working with databases
 • Windows, Linux, iOS - user
 • CMD line - basic commands
 • Tomcat
 • Docker (preferably)
 • GIT (preferably)

Languages you will use daily:

 • Active English language skills at B2 level - daily use
 • German a big advantage

What other skills are we looking for?

 • Good communication skills to work in an international team
 • Ability to understand the business logic of a complex application
 • Proactive approach
 • Independence, analytical thinking, diligence

And what can you expect from us?

 • Hybrid work from home and from office
 • Bonus system (possibility of yearly bonus)
 • Opportunity to work with a wide range of modern technologies
 • Flexibility, a certain degree of independence and work on international projects
 • Modern offices on Náměstí Republiky in the centre of Prague (Burzovní palác next to shopping centre Kotva in Nám. Republiky) and modern offices in the centre of Brno (CTP Park Vlněná Clubco nearby the main train station and Vaňkovka)
 • Very friendly team and lots of company activities
 • And many other benefits (language courses, Multisport card, Pluralsight online training, sick days, coffee and snacks in the office...)

We look forward to hearing from you!


Informace o pozici

Společnost
xITee k.s.
Adresa
Rybná 682/14, Praha – Staré Město
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Angličtina (Pokročilá)
Benefity: Bonusy/prémie, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na dopravu, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Příspěvek na vzdělání, Zdravotní volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Firemní akce, Práce převážně z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Dovolená více než 5 týdnů, Možnost delšího neplaceného volna, Možnost studijního volna
Zařazeno: IS/IT: Vývoj aplikací a systémů, Tester
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list (IČO)
Zadavatel: Zaměstnavatel