Wir bieten:
• motivierte Kinder
• gut ausgestattete Räume und moderne Lehr- und Lernmittelausstattung
• vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung des Schullebens
• eigenständiger Unterricht im Fach Kunst, mit der Möglichkeit auf die Übernahme einer
Klassenleitung
• gelebtes Methodencurriculum (Binnendifferenzierung, Freiarbeit, Wochenplan, Projektarbeit,
Methodentraining, selbstständiges Lernen…)
• eine Vollzeitbeschäftigung, d.h. 24 Deputat Stunden pro Woche; Teilzeitstelle.
• einen befristeten Vertrag über zwei Jahre mit Möglichkeit der Verlängerung
• Unterstützung bei der Einarbeitung und regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
• Angenehme Arbeitsatmosphäre und freundliche Zusammenarbeit mit unserem internationalen
Lehrerkollegium

Nabízíme:
❖ Samostatná výuka výtvarné výchovy a umění s možností převzít roli třídní/ho učitele/ky
❖ Motivované vícejazyčné děti
❖ Dobře vybavené místnosti a moderní výukové a studijní vybavení
❖ Mnoho příležitostí se zapojit do života školy
❖ Praktikované metodické osnovy (vnitřní diferenciace, volná práce, týdenní plán, projektová
práce, metodická příprava, samostatné učení...).
❖ Plný úvazek, tj. 24 vyučovacích hodin týdně; částečný úvazek
❖ Smlouva na dobu určitou na dva roky s možností prodloužení
❖ Podpora při nástupu pozice a pravidelné příležitosti k dalšímu vzdělávání

Wir erwarten:
• Lehrbefähigung für Sekundarstufe I und II in Kunst;
• Unterrichtserfahrung (einschl. Binnendifferenzierung, Einsatz moderner Medien und kooperativer
Lernformen, sprachsensibler Unterricht);
• Methodische und didaktische Flexibilität und Engagement;
• Erfahrung mit Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen gewünscht;
• Bereitschaft zur Mitarbeit in schulischen Gremien sowie Engagement bei außerunterrichtlichen
Veranstaltungen;
• Deutsch auf Muttersprachenniveau; Tschechisch min. B2
• Interkulturelle Kompetenz/ Interesse an interkultureller Begegnung
• Erfahrung mit Bilingualität sowie sprachsensiblem Fachunterricht
• Sicherheit in der Anwendung moderner Unterrichtsmethoden und neuer Medien im Unterricht
(Stichwort: digitaler Unterricht)
• Team- und Kooperationsfähigkeit
• hohe soziale Kompetenz, Empathie, ausgeprägte pädagogische Fähigkeiten, Motivation
• sicheres Auftreten, Konflikt- und Kritikfähigkeit, Stressresistenz und Durchsetzungsvermögen
• Humor

Předpoklady:
❖ Učitelská kvalifikace pro střední školy, gymnázia v oblasti výtvarné výchovy případně
umělecké vzdělání UMPRUM
❖ Zkušenosti s výukou (včetně vnitřní diferenciace, používání moderních médií a kooperativních
forem výuky, výuky zohledňující jazykové znalosti)
❖ Metodická a didaktická flexibilita a angažovanost
❖ Zkušenosti s přípravou a vedením závěrečných zkoušek jsou žádoucí
❖ Ochota účastnit se školních výborů a mimoškolních akcí
❖ Němčina na úrovni mateřského jazyka; čeština min. B2
❖ Interkulturní kompetence/zájem o interkulturní setkání
❖ Zkušenosti s dvojjazyčnou výukou a výukou předmětů s ohledem na jazyky
❖ Důvěra ve využívání moderních výukových metod a nových médií ve třídě (digitální výuka)
❖ Schopnost pracovat v týmu a spolupracovat
❖ Vysoké sociální kompetence, empatie, silné pedagogické dovednosti, motivace
❖ Sebevědomé vystupování, schopnost zvládat konflikty a kritiku, odolnost vůči stresu a
asertivita
❖ Smysl pro humor

Wenn Sie Lehrer/in geworden sind, weil Ihnen das Unterrichten Freude macht und Sie flexibel und
begeisterungsfähig sind, dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild und dem Nachweis über vorhandene Qualifikationen und
Unterrichtserfahrung an die Personalabteilung.
Bewerbungsfrist: bis zum 30. April 2023.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Pokud jste se stali učiteli, protože vás baví učit a jste flexibilní a nadšení, zašlete prosím kompletní
dokumenty k žádosti o zaměstnání včetně motivačního dopisu, životopisu s fotografií a dokladu o
dosažené kvalifikaci a pedagogické praxi na naše personální oddělení.
Lhůta pro odevzdání podkladů: 30. dubna 2023.
Těšíme se na vaši přihlášku


Informace o pozici

Společnost
Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium
Adresa
Schwarzenberská 700/1, Praha – Jinonice
Požadované vzdělání: Hochschule/Universität
Požadované jazyky: Deutsch (fließend), Tschechisch (Fortgeschritten), Englisch (Grundkenntnisse)
Benefity: Prämien, Essensmarken/Verpflegungsbeitrag, Cafeteria, Sickdays, Urlaub mehr als 5 Wochen
Zařazeno: Bildung und Schulwesen, Sekundarschullehrer
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Vollzeitbeschäftigung, teilzeitbeschäftigung
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: Arbeitsvertrag
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro absolventy.


Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium, Karoline Kähny