Oznámení o volném pracovním místu

Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6

zastoupená tajemníkem Úřadu městské části

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

ekonom

Platové zařazení : Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 23 390 do 34 370 Kč a bude určen dle délky praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 34 370 Kč.

Náplň práce (příklady požadovaných prací) :

 • Sestavuje předběžný a položkový návrhu plánu a rozpočtu za svěřený úsek kapitol a sleduje položkově jeho čerpání.
 • Sleduje čerpání finančních prostředků během roku a jeho soulad se schváleným rozpočtem.
 • Zpracovává rozbory hospodaření za svěřený úsek rozpočtu, podle potřeby se zúčastňuje projednávání ekonomických rozborů a plánování rozpočtu.
 • Zodpovídá za provádění dílčích rozpočtových změn v rámci svěřeného úseku.
 • Zadává smlouvy a objednávky do Centrálního registru smluv.
 • Připravuje smluvní návrhy, objednávky, sleduje a zodpovídá za ekonomické plnění smluvních závazků v oblasti své působnosti.

Bližší informace poskytne : Ing. Miroslava Neugebauerová, vedoucí personálního oddělení

Telefon: 220 189 352

Benefity : 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), e-stravenky v nominální hodnotě 100 Kč/den, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, systém dalšího vzdělávání, další zaměstnanecké výhody, dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.

Místo výkonu práce : Praha.

Požadované vzdělání : vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Požadované znalosti a dovednosti :

 • všeobecná znalost předpisů týkajících se financování územních samosprávných celků
 • pokročilá znalost práce na PC (MS Office - zejména MS Word, Excel)
 • jazyková způsobilost v češtině; komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, přesnost, smysl pro zodpovědnost, kooperace
 • vítána praxe v oblasti hospodaření územně samosprávných celků
 • vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).

Úplné znění Oznámení o volném pracovním místu je zveřejněno na webových stránkách www.praha6.cz v rubrice Volná pracovní místa.

NEODPOVÍDEJTE prosím PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE NA TÉTO STRÁNCE; reakce/životopisy zaslané přes odpovědní formulář NEBUDOU DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZAŘAZENY.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15.02.2023 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 601/23, Praha 6.

Obálku prosím označte slovy: NEOTEVÍRAT – nabídka práce - ekonom

Úřad městské části Praha 6, k rukám Ing. Miroslavy Neugebauerové, vedoucího personálního oddělení KT, Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6

nebo na : mneugebauerova/zavinac/praha6.cz

a předmět prosím označte slovy : NEOTEVÍRAT – nabídka práce - ekonom

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Pracovní místo je vhodné pro osoby se zdravotním postižením, mimo osob s mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, s kombinovanými vadami, nebo s chronickým duševním onemocněním.


Informace o pozici

Společnost
Městská část Praha 6
Adresa
Čs. armády 601/23, Praha – Bubeneč
Požadované vzdělání: Bakalářské
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Příspěvek na dopravu, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Ekonomika a podnikové finance, Státní a veřejná správa, Ekonom, Úředník, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.